پرورش مرغ

جهت ورود کلیک فرمایید


 

با توجه به صرفه اقتصادی بیشتر، تخم مرغ نطفه دار تولید نمائیم

بعضی اوقات بهتر است که مرغدار نسبت به تولید تخم مرغ نطفه دار جهت جوجه کشی اقدام نماید. این کاز زمانی است که مشتری تخم مرغ نطفه دار زیاد است. دلیل دیگر وقتی است که مرغدار خودش جوجه ی یک روزه تولید می کند. در این حالت تولیدات خود را در سن یکروزه یا 7 تا 15 روزه به فروش می رساند.

در پرورش مرغ مادر شرایط محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است در این راستا مرغ ها می بایستی در سالن های تمیز، خشک، ضد عفونی شده با تهویه و نور کافی و بدون کوران هوا نگه داری شده و دمای سالن تغیرات زیادی نداشته باشد. وقتی سالن ها سرد و مرطوب باشند مرغ ها کمتر غذا خورده و تولید کاهش می یابد.

در پرورش مرغ مادرف نسبت خروس به مرغ می بایستی حداقل 1 به 10 باشد. با اینکه تعداد خروس ها 10 درصد کل مرغ ها می باشد ولی جوجه ها به میزان 50 درصد مرغ و 50 درصد خروس متولد می شود. شرایط محیطی اثر مهمی بر روی نتیجه ی تولید خواهد داشت.

تعداد جوجه هایی که متولد می شوند همیشه کمتر از تعداد تخم مرغ هایی است که در ماشین جوجه کشی قرار می گیرد.این مورد بستگی به بارور بودن تخم مرغ ها دارد

عدم باروری تخم مرغ ها می تواند به دلایل زیر باشد:

1-      زیاد یا کم بودن تعداد خروس در گله ی مادر

2-      شرایط نامطلوب خروس ها از نقطه نظر سلامت جسمانی، نابالغ بودن، خیلی پیر بودن یا تولک بودن.

3-      تاج و ریش سیاه (اصطلاحاً یخ زده) بهتر است تاج خروس ها بعد از تولد قطع گردد.

4-      مرغ های زخمی شده. برای جلوگیری از این معضل بهتر است ناخن وسط و ناخن پشتی جوجه خروس ها در 10 روز  اول بعد ار تولد قطع شود.

5-      وارد کردن خروس جدید در گله در دوران تخم گذاری این عمل باعث جنگ خروس ها شده و باروری تخم ها کاهش می دهد.

 

پرورش مرغ

مشخصات

 • منبع: http://chickenfarm.rozblog.com/post/4
 • کلمات کلیدی: خروس ,جوجه ,تولید ,      ,درصد ,شرایط ,تعداد خروس ,شرایط محیطی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

لگهورن سفید با تاج ساده

مرغ نژاد لگهورن

دارای تخم های سفید است و پوست بدن آن ها زرد رنگ است. از مرغ های تخم گذار محسوب می گردد.

 

رد آیلند رد با تاج ساده

نزاد رد آیلند رد

دارای بدنی تو پر بوده و تخم های قهوه ای تولید می کند. پوست بدن آن ها زرد رنگ بوده و از نظر تولید تخم اهمیت دارند. تعیین جنسیت این جوجه ها از طریق رنگ امکان پذیر است. امروزه مرغ های تخم گذار تجاری پوست قهوه¬ ای از تلاقی نتایج حاصل از سویه¬های رد آیلند رد و پلیموت راک مخطلط به دست می آید.

 

نیوهمشایر

نژاد نیوهمشایر

دارای رنگ قرمز روشن است. تاج آن ها ساده و پوست زرد رنگ دارند رنگ تخم مرغ قهوه  ای است و دارای کیفیت گوشت مطلوبی هستند.

 

کورنیش

نزاد کورنیش

دارای تاج نخودی و پوست زرد رنگ هستند و تخم های پوست قهوه ای تولید می کنند. پاهای کوتاه و بدن وسیع دارند.

 

سوسکس با رنگ روشن

نژاد سوسکس

عمدتا به عنوان طیور گوشتی شناخته می شوند که واریته با رنگ روشن محبوبیت زیادی دارد. رنگ پوست آن ها سفید بوده و تخم مرغ قهوه ای تولید می کنند.

 

پلیموت راک سفید

نژاد پلیموت راک

پوست زرد و تاج ساده دارند. به عنوان اجداد گله های گوشتی شناخته می شوند. پرهای آن ها سفید است.

 

نژاد برهما

 

نژاد برهماپرورش مرغ

مشخصات

 • منبع: http://chickenfarm.rozblog.com/post/6
 • کلمات کلیدی: پوست ,دارای ,دارند ,تولید ,ساده ,قهوه ,گوشتی شناخته ,ساده دارای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

بعد از خروج جوجه ها از دستگاه جوجه کشی عمل انتقال به سالن مرغداری صورت می گیرد. سالن های مرغداری به دو دسته سالن های باز و  سالن های بسته تقسیم می شوند. اکثر مرغداری های دنیا از نوع سالن باز می باشند و این سالن خود به دو نوع پنجره دار و پرده دار تقسیم میشوند.

سالن های پنجره دار

دارای پنجره هایی در دو دیوار جانبی هستند و از نور طبیعی خورشید برای روشنایی سالن مرغداری در ساعات روز استفاده می شود. تهویه به وسیله هواکش ها انجام می گیرد.

سالن های پرده دار

برای مناطق گرمسیر و شرجی که به علت رطوبت زیاد هوا نمی توان از تبخیر آب برای خنک کردن سالن استفاده نمود، ایده ال می باشند. در سالن های پرده دار دو دیوار جانبی بین یک دوم تا دو سوم ارتفاع دیوار باز است و این سالن ها توسط کوران هوا خنک می شوند و باید در امتداد بادهای موسمی قرار داشته باشند. بر روی قسمت باز بایستی توری محکمی نصب گردد تا از خروج پرنده ها و از ورود حیوانات دیگر جلوگیری شود. در مواقع سرما یک پرده کلفت برزنتی یا پلاستیکی روی قسمت باز کشیده می شود.

سالن های بسته

سالن هایی هستند که در آنها شرایط محیطی تحت کنترل بوده و مطابق احتیاجات طیور فراهم می گردد. روشنایی به وسیله نور مصنوعی لامپ ها تامین می شود و برای خنک کردن طیور از خنک کننده های تبخیری استفاده می شود.


پرورش مرغ

مشخصات

 • منبع: http://chickenfarm.rozblog.com/post/1
 • کلمات کلیدی: سالن ,مرغداری ,پرده ,استفاده ,دیوار ,پنجره ,دیوار جانبی ,گیرد سالن ,سالن مرغداری
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 

 

مدیریت تولید تخم مرغ می تواند قابلیت زنده ماندن جنین را تغییر دهد. قبل از همه، زیادی مصرف غذا در هنگام بلوغ مانع از توسعه طبیعی مکانیسم های کنترلی تعداد فولیکول های زرد بزرگ می شود و در نتیجه فولیکول های کوچک و توسعه نیافته (میلیمتر 1>) در سطح تخمدان قادرند، به پیام هورمون لوتئین کننده از طریق تولید استروژن، پاسخ دهند. بنابراین زیادی مصرف غذا به وسیله تولید جنین های ضعیف می تواند قابلیت زنده ماندن جنسن را کاهش دهد. همچنین باعث تغییر در سیکل طبیعی تغییرات غلظت هورمون های لوتئین کننده (LH) و تحریک کننده فولیکول (FSH) می شود و در نتیجه تخمک بعد از باروری قابلیت بسیاری کمی برای رشد و نمو دارد.

وزن بالای مرغ های مادر، میزان باروری و تولید تخم مرغ های بارور را کاهش می دهد. کاهش تولید جوجه که ناشی از کاهش تولید تخم مرغ، کاهش باروری، کاهش جوجه در آوری تخم مرغ های باروز و در نهایت کاهش قابلیت زنده ماندن جنین در دستگاه جوجه کشی است، می تواند  نتیجه تغذیه بیش از اندازه مرغ های مادر باشد. مجرای تخم در مرغ ها، میزبان اسپرم خروس ها است که به طور طبیعی در لوله های ذخیره اسپرم موجود درد دیواره مجرای تخم، ذخیره می شوند. مدت بارور شدن تخم مرغ ها (به وسیله تعیین باروری در تخم مرغ های متوالی) در شرایط تغذیه بیش از حد کاهش می یابد. ما دریافتیم که قابلیت زنده ماندن اسپرم در برخی سویه هاو در هنگام زیادی مصرف غذا، کاهش می یابد،اما اینکه چطور زنده ماندن اسپرم تحت تاثیر قرار می گیرد و یا آنها جنین های ضعیف تری تولید می کنند، به درستی روشن نیست. استفاده از حداقل دو هفته تغذیه اختیاری بین هفته های 23 و 31، باروری و جوجه در آوری را کاهش داد. سویه پرنده ممکن است یک مورد کلیدی باشد، زیرا باروری بعضی سویه ها تقریباً به هیچ عنوان تحت تاثیر زیادی مصرف غذا قرار نمی گیرد.


پرورش مرغ

مشخصات

 • منبع: http://chickenfarm.rozblog.com/post/3
 • کلمات کلیدی: کاهش ,تولید ,جوجه ,زنده ,قابلیت ,باروری ,زنده ماندن ,قابلیت زنده ,زیادی مصرف ,کاهش تولید ,ماندن اسپرم ,زنده ماندن اسپرم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ویتامین ها

ویتامینA :

کمبود ویتامینA در جیره گله مادر گوشتی باعث می شود که سیستم گردش خون به درستی شکل نگیرد و تلفات جنینی در روزهای دوم و سوم در دستگاه جوجه کشی بالا برود، همچنین کمبود ویتامینA باعث کاهش تولید و جوجه در آوری می شود.میزان مورد نیاز آن در دان دوره تولید(23-60w) باز 15500واحد بین المللی می باشد.

ویتامینD3 :

کمبود این ویتامین باعث کاهش تولید و جوجه درآوری و اختلالات پوسته تخم مرغ از قبیل نرمی پوسته و شکنندگی و نازکی آن می شود.میزان مورد نیاز آن در زمان تولید 3800 واحد بین المللی در هر کیلو دان می باشد.

ویتامینE :

کمبود طولانی آن باعث تحلیل رفتن بیضه ها و در نتیجه عقیمی خروس ها و کاهش جوجه درآوری می شود.میزان مورد نیاز آن در دوره تولید 30 واحد بین المللی می باشد.

ویتامینB2(ریبوفلاوین) :

کمبود آن مرگ و میر جنینی در روزهای 9 تا 14 را در دستگاه جوجه کشی باعث می شود.پیچ خوردگی پنجه ها،کوتاهی پا و حالت کوتولگی در جوجه،ادم و وجود کرک های گلوله شده و چماقی شکل موسوم به clubbed down از سایر عوارض ناشی از کمبودB2 است. میزان مورد نیاز 66 میلی گرم می باشد.

کوبالامین(B12) :Vitamin B12

کمبود آن موجب مرگ و میر جنینی طی هفته دوم جوجه کشی (14-8 روزگی)و بخصوص روز هفدهم همراه تورم کلیه،آتروفی عضلانی و ادم و کوتاهی نوک می شود.

اسید پانتونیک :

کمبود اسید پانتونیک باعث کاهش جوجه در آوری تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی می باشد. میزان مورد نیاز در جیره رشد mg10 و در سایر جیره ها mg15 در هر کیلو دان می باشد.

اسید نیکو تینیک(نیاسین:ویتامینPP) :

کمبود آن جوجه در آوری را کاهش می دهد.میزان مورد نیاز آن در پیشدان 35،دان دوره رشد30 و پس از آن تا پایان تولید mg40 در هر کیلوگرم دان می باشد.

پیریدوکسین(B6) :

کمبود آن تولید و جوجه درآوری را کاهش می دهد.میزان مورد نیاز آن در جیره پیشدانmg3،در جیره دوران رشد mg2 و بعد از آن تا پایان دوره تولید mg5 در کیلوست.

بیوتین(ویتامینH) :

کمبود آن باعث مرگ و میر جنینی در هفته اول،نواقص اسکلتی از قبیل کوتاهی استخوان ها و پیچیدگی درشت نی،منقار طوطی مانند و چسبیدن انگشت های سوم و چهارم به وسیله یک پرده می شود.میزان مورد نیاز آن 0/25mg در هر کیلو می باشد.

اسید فولیک :

کمبود آن باعث تلفات جنینی در سن14-12 روزگی با علائم ادم و خونریزی زیر جلدی می شود.جوجه های به دنیا آمده از دستگاه جوجه کشی ،کوتوله، دارای ضعف پا و مشکل تنفسی هستند.میزان مورد نیاز آن در دوره تولید1/5mg به ازاء هر کیلو گرم دان می باشد.

 کولین :

کمبود آن باعث کاهش جوجه در آوری می شود.میزان مورد نیاز در پیشدان 400 mg  دردان دوره رشد 350 mg  وبعد از آن 500 mg در هر کیلو دان می باشد.

 

مواد معدنی

کلسیم و فسفر :

کمبود آن باعث ضعف و نرمی پوسته و کاهش هچ در دستگاه جوجه کشی می شود.کمبود فسفر باعث مرگ و میر در روزهای 16-14 می شود.میزان مورد نیاز در جیره رشد برای کلسیم 1 درصد و برای فسفر 5/0 درصد می باشد.این میزان در دوره ی تولید برای کلسیم تا 5/3 در صد و برای فسفر تا 7/0 درصد افزایش می یابد.به منظور تأمین کلسیم و فسفر مورد نیاز،دو هفته قبل از بلوغ،صدف به صورت آزاد در جیره مورد استفاده قرار می گیرد در هفته 22-18 کلسیم جیره به 3/1-1/1 درصد و پس از آن به 1/3-9/2 درصد می رسد.

ضعف پوسته تا 2 درصد طبیعی تلقی می شود و پس از آن تعادل جیره،بیماری و حرات نامناسب می توانند به عنوان عوامل تشدید کننده مورد توجه قرار گیرند.در هوای گرم اشتهای پرنده کمتر می شود و در نتیجه کلسیم کمتری دریافت می کند.الذا در هوای گرم و تابستان ها برمقدار Ca جیره می افزایند.

منیزیوم :

میزان مورد نیاز در چند هفته اول 05/0 در صد می باشد و کمبود آن موجب کاهش تولید می شود.

سدیم :

میزان مورد نیاز در جیره 16/0 درصد و کمبود آن باعث کوچک شدن اندازه ی تخم مرغ می شود.

پتاسیم :

کمبود پتاسیم موجب کاهش تولید و نرمی پوسته می شود.

منگنز :

کمبود منگنز باعث کاهش تولید و مرگ و میر جنینی در روزهای 21-18 می شود.علت این مرگ و میر عارضه ای به نام <<کوندرودیستروفی>>یا<<سوء تغذیه عضلانی>>است میزان مورد نیاز منگنز در دان رشد 70 ppm و در سایر انواع جیره ها و از جمله پیشدان 100 ppm می باشد.

روی :

کمبود روی باعث مرگ و میر و نواقص اسکلتی (مثل قفدان پا یا بال یا ستون مهره ها)می شود.میزان مورد نیاز آن در جیره 50 ppm  می باشد.

ید :

کمبود آن باعث کوچک بودن جثه جوجه و افزایش دوره انکوباسیون  در ماشین جوجه کشی تا 2 روز می شود.میزان مورد نیاز تا 17 هفتگی 5/0 و بعد از آن 1 ppm می باشد.

سلنیم :

کمبودش باعث کاهش تولید و هچ از دستگاه جوجه کشی می شود و چون سلنیوم سمی می باشد، افزایش آن به بیشتر از 5 ppm هم باعث مرگ و میر جنینی با علایم ادم در سر و گردن-کوتاه شدن نوک فوقانی و نقص در چشم و انگشتان می شود.میزان مورد نیاز در جیره رشد 0/1 ppm  و در سایر جیره های قبل و بعد از دوران رشد 0/15 ppm  می باشد.

پروتئین :

کمبود پروتئین باعث کاهش وزن پرنده،کاهش تولید،کاهش اندازه تخم مرغ و در نتیجه کاهش هچ می شود.میزان مورد نیاز آن در جیره مراحل مختلف تقریبا از 13تا17درصد است.

چربی :

کمبود اسید آراشیدونیک و اسید لینولئیک(که از چربی های اشباع نشده اند)اندازه تخم مرغ و میزان جوجه در آوری را می کاهد.این چربی ها در ذرت و سویا وچود دارند.میزان مورد نیاز آن ها در جیره 5-5/2 درصد می باشد.


پرورش مرغ

مشخصات

 • منبع: http://chickenfarm.rozblog.com/post/2
 • کلمات کلیدی: مورد ,کمبود ,میزان ,جوجه ,باعث ,جیره ,مورد نیاز ,میزان مورد ,باعث کاهش ,کاهش تولید ,دستگاه جوجه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 

 

مرغ ها از مهره داران خون گرم هستند که در سیر تکامل از خزندگان منشأ گرفته­اند. در این مقاله سعی شده است تا با آناتومی مرغ ، اجزای تشکیل دهنده بدن مرغ معرفی نموده و امیدواریم چنانچه قصد پرورش این پرنده را به صورت طبیعی یا با استفاده از دستگاه جوجه کشی داشته باشید مطالب این مقاله باعث شناخت هرچه بیشتر شما با این پرنده و در نتیجه افزایش بهره وری را شامل گردد.

پوشش بدن مرغ
پوشش بدن مرغ از پر، پوست و یک بافت پوششی تشکیل شده است. پرها از پروتئینی به نام کراتین ساخته شده­اند که به حفظ درجه حرارت بدن کمک می­کنند. پرها 4 تا 6 درصد وزن بدن پرنده را تشکیل می­دهند.
در آناتومی مرغ رنگ پرها علت ژنتیکی و همچنین هورمون­های جنسی را نمایش می دهد. غده­ی پرین در ناحیه پشتی دم قرار دارد که باعث ترشح ماده مومی روی پرها می­ گردد. پاها توسط فلس پوشیده شده و زردی رنگ پاها بستگی به کاروتنوئید جیره دارد.
پوست مرغ فاقد غدد عرق است و مرغ ها نمی­ توانند عرق کنند.
میزان رنگ پوست به گزانتوفیل ماده غذایی و شدت تخم گذاری بستگی دارد.

استخوان ها
در مرحله بعدی از آناتومی مرغ سراغ اسکلت مرغ رفته که وظیفه نگهداری بدن را بر عهده دارد. استخوان پهن سینه به نام جناغ معروف است. استخوان­ های جمجمه، بازو، سینه، ترقوه و تعدادی از استخوان­ های ستون مهره­ها میان تهی بوده و به سیستم تنفسی متصل می­ شوند و هوا داخل این استخوان­ ها حرکت می ­کند.
بیشتر استخوان­ ها سبک ولی محکم می­ باشند. طیور دارای عضلات قرمز و سفید می ­باشند. در طیور عضلات پاها تیره­ تر است زیرا هنگام ایستادن بر روی آن­ ها فشار وارد می ­شود.
آناتومی مرغ
دستگاه تنفس
دستگاه تنفس پرندگان از حفره­های بینی، حنجره،نای، جمجمه صوتی، برونش، ریه­ها و کیسه­های هوایی تشکیل شده است. مرغ ها چهار جفت کیسه هوایی دارند و یک کیسه هوایی منفرد. ریه مسئول اصلی تنفس است و میزان تنفس توسط خون تنظیم می­ گردد و با بیشتر شدن دی اکسید کربن خون میزان تنفس افزایش می­ یابد. تعداد سیکل تنفس پرنده در حال استراحت در هر دقیقه 15 تا 25 سیکل است.

دستگاه گوارش
مرغ ها لب، کام نرم و گونه ندارند ولی درعوض دارای فک بالایی و پایینی شاخی شکل هستند.
با آناتومی مرغ متوجه این نکته خواهید شد که فک بالا به جمجمه متصل شده و فک پایین متحرک است. پرنده هنگام نوشیدن آب ابتدا آب را در دهان خود جمع کرده بعد با بالا بردن سر خود باعث عبور آن به مری می ­شود. دو فک پرنده را منقار می ­گویند. زبان خنجری شکل طیور سطح پشتی خشن دارد و از این طریق به عبور غذا از طریق مری کمک می­ کند. عبور غذا از دهان خیلی سریع است.

مری
مسیر لوله مانندی است که از طریق آن ذرات غذا از انتهای دهان تا پیش معده منتقل می­ گردد.

چینه دان
پیش از آن که غذا از مری وارد حفره بدن گردد وارد چینه دان می­ گردد. در این مکان عملیات هضمی ناچیزی صورت می­ گیرد.

پیش معده
بزرگ شدن مری بلافاصله قبل از اتصال به سنگدان را پیش معده می­ گویند و توسط غدد آن اسید کلریدریک و آنزیم­ هایی ترشح می­ گردد و غذا سریعا از این مکان عبور می­ کند.

سنگدان
همان معده عضلانی است و دارای دو جفت عضله قوی است و مخاط بسیار ضخیمی دارد و هنگام ورود غذا منقبض می ­گردد.

روده کوچک
طول آن حدود 5/1 متر است. قسمت اول آن دوازدهه است و داخل دوازدهه لوزالمعده قرار دارد. آنزیم­های لوزالمعده حاوی آمیلاز، لیپاز و تریپسین است.

روده کور (سکوم)
بین روده کوچک و روده بزرگ قرار دارد و عمل هضم اندکی دارد و مقدار ناچیزی آب جذب می­ کند و مقداری فعالیت­ های باکتریایی نیز در آن صورت می­ گیرد.

روده بزرگ
در مرغ بالغ 10 سانتی متر طول دارد و قطر آن دو برابر روده باریک است و تا کلواک ختم می­گردد. روده بزرگ محل جذب آب است.

کلواک
ناحیه پیازی شکل است و مجرای مشترک خروج ادرار و مدفوع (دستگاه تولید مثل) است.

مخرج
بعد از کلواک قرار دارد و اندازه آن بستگی به تولید یا عدم تولید تخم مرغ دارد.

دستگاه ادراری
شامل دو کلیه و هر کلیه یک میزنای دارد. قسمت اصلی ادرار پرندگان اسید اوریک است که در کلواک با مدفوع مخلوط شده و ماده سفید خمیری شکل را می­ سازد.

فشار خون مرغ 140-160 میلی متر جیوه و فشار خون خروس 180-195 میلی متر جیوه است.

آناتومی مرغ


پرورش مرغ

مشخصات

 • منبع: http://chickenfarm.rozblog.com/post/5
 • کلمات کلیدی: گردد ,روده ,پرنده ,تنفس ,دستگاه ,عبور ,قرار دارد ,روده بزرگ ,میزان تنفس ,کیسه هوایی ,دارد استخوان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها